Zawody prawnicze

Zawody prawnicze

Osoby zawodowo zajmujące się dziedziną prawa mogą wykonywać bardzo różne zawody. Co ciekawe, ukończenie samych studiów prawniczych wcale nie uprawnia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego czy sędziego. By otrzymać odpowiednie uprawnienia należy odbyć wybraną aplikację trwającą z reguły przynajmniej kilka lat (okres trwania aplikacji może nieco się różnić w zależności od jej rodzaju). Dziś można wskazać przynajmniej kilkanaście zawodów prawniczych. Niektóre – takie jak sędzia, adwokat, radca prawny, notariusz czy prokurator – są znane bardziej, inne – takie jak mediator, rzecznik patentowy, doradca patentowy czy komornik – znane są mniej. Prawie wszystkie zajęcia związane w jakiś sposób z prawem zaliczane są do tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, że osoba wykonująca zawód po ukończeniu studiów prawniczych powinna posiadać zaufanie ludzi zgłaszających się do niej po pomoc.

Kancelarie prawnicze

W prawie każdym mieście znajdziemy dzisiaj kancelarie prowadzone między innymi przez notariusza, adwokata czy radcę prawnego. Przykładem profesjonalnej kancelarii jest działalność prawnikóW, których znaleźć możemy w profesjonalnym spisie tego zawodu. Cechuje ich nie tylko profesjonalizm, ale również duże doświadczenie, z którego dotychczas skorzystało już wiele osób. To właśnie tymi wyznacznikami (doświadczenie + profesjonalizm) warto kierować się podczas poszukiwań odpowiedniego prawnika.

Uprawnienia zawodowe

By wykonywać jakiekolwiek zawody prawnicze, najpierw trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Wbrew pozorom nie jest to wcale proste, ponieważ oprócz uzyskania tytułu magistra najczęściej trzeba odbyć jeszcze aplikację, która także kończy się trudnym egzaminem (często podzielonym na część ustną i część pisemną). Obecnie największą popularnością cieszą się między innymi:

  • aplikacja adwokacka (trwająca trzy lata),
  • aplikacja sądowa (podzielona na 2 części: ogólna trwa rok, następnie aplikant odbywa aplikację trwającą trzy lata),
  • aplikacja radcowska (trwająca trzy lata),
  • aplikacja prokuratorska (podzielona na 2 części: aplikacja ogólna trwa rok, następnie aplikant odbywa aplikację trwającą dwa lata i sześć miesięcy),
  • aplikacja notarialna (trwająca trzy lata i sześć miesięcy),
  • aplikacja komornicza (trwająca dwa lata).

Jak się okazuje, każda aplikacja trwa dość długo. Najdłużej – bo aż cztery lata – „uczą się” osoby chcące wykonywać zawód sędziego. Podsumowując, ich droga do wymarzonego zawodu trwa aż dziewięć lat.

Komentarze wyłączone.