Rzeczoznawca nieruchomości

Rzeczoznawca nieruchomości

Na rynku nieruchomości jest tak samo jak na każdym innym rynku towarowym. Wartość danego przedmiotu waha się między tym, ile pieniędzy sprzedawca chce za niego uzyskać oraz tym, ile kupujący jest w stanie zapłacić. Cena jest więc swego rodzaju kompromisem między dwiema stronami, między którymi dochodzi do transakcji. Rzeczoznawca nieruchomości jest profesjonalistą, który ustala ich cenę rynkową, tak aby obie strony były usatysfakcjonowane.

Cena rynkowa, to cena jaką ustala rzeczoznawca nieruchomości, który musi jednocześnie potwierdzić, że kupca i sprzedawca w dniu wyznaczania wartości nie byli od siebie zależni i nie działali pod przymusem oraz że ich intencją było zawarcie stosownego kontraktu. Musi również upłynąć określona ilość czasu między zademonstrowaniem danego miejsca i ustaleniem poszczególnych warunków kontraktu. Cena rynkowa musi uwzględniać panujące w danym miejscu i czasie ceny towarów z tej samej grupy oraz to, w jakim jest stanie i kiedy dana rzecz powstała. Rzeczoznawca majątkowy to jedyna osoba, która ma uprawnienia do ustalenia wartości danego towaru, a cena, którą ustala może być jedynie oszacowana.

Rzeczoznawca nieruchomości jest powoływany przez Ministra Infrastruktury. Ale zanim się to stanie musi on uzyskać odpowiednie uprawnienia do pełnienia tego zawodu. Kodeks określa warunki otrzymania przez niego pozwolenia do wykonywania pracy. Musi przede wszystkim ukończyć odpowiednie studia podyplomowe, na których wykształci się w tym konkretnym kierunku. Ważne jest także doświadczenie, dlatego rzeczoznawca nieruchomości musi odbyć praktykę, która trwa przynajmniej jeden rok. Następnie podchodzi do egzaminu państwowego. Tego typu kontrola jest bardzo ważna wśród wolnych zawodów. Coraz częściej się z niej jednak rezygnuje. Ale rzeczoznawca nieruchomości musi stanąć przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną i zdać egzamin, po którym jest on wpisywany do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Spis ten jest dostępny dla osób prywatnych i możliwy do przejrzenia na stronach internetowych.

dźwigiZawód ten nie jest prosty i wymaga od rzeczoznawcy przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz wykonywania go rzetelnie i z pełnym profesjonalizmem. Przede wszystkim pełnione przez niego usługi powinny być pełnione z myślą o klientach. Obowiązuje go również tajemnica zawodowa, dlatego osoba ta powinna być wiarygodna i odpowiedzialna oraz wzbudzająca zaufanie. Musi  mieć na uwadze przepisy naszego prawa i zasadami zawodowymi. Ma jednak dość dużą swobodę jeśli chodzi o dobór technik sporządzania wyceny nieruchomości. Kierując się standardami i z góry określonymi regułami postępowania w trakcie wykonywania wyceny wybiera spośród wielu sposobów. Poza tym ma również prawo odmówić profesjonalnego określenia wartości nieruchomości, kiedy dwie strony nie mogę dojść do konsensusu, albo jeżeli istnieją problemy w  postaci wywieraniu presji ze strony klientów.

Sporządzenie wyceny odbywa się pisemnie w postaci stosownego dokumentu, na którym umieszcza się wartość rynkową, wartość odtworzeniową i wartość katastralną nieruchomości. Rzeczoznawca może tym samym określić rodzaj nieruchomości. W przypadku wyceny rynkowej wiadomym jest, że wchodzi ona w obrót rynkowy. Wartość odtworzeniowa z kolei jest ceną za nieruchomość, która nie wchodzi aktualnie w obrót, a katastralna oznacza, że nie jest ona przedmiotem obrotu ze względu na rolę, jaka pełni, ale jej wartość jest określana w celu obliczenia podatku. Sporządzając wycenę, rzeczoznawca nieruchomości bierze pod uwagę zarówno stan tego, co stanowi przedmiot jego szacowania, jak i wiek oraz lokalizację. Nie może też pominąć kwestii dotyczącej tego, jak dana nieruchomość była do tej pory wykorzystywana. Musi także wiedzieć, co znajduje się w pobliżu danego miejsca i znać plany jego zagospodarowania przestrzennego. Ceny zależą bowiem od wielu czynników zewnętrznych. Znajomość historii danego miejsca oraz planów dotyczących przyszłości jest kluczowa. Zwraca ponadto uwagę, jakiego osiedla jest częścią dana nieruchomość. Wycena jest dość skomplikowana i odbywa się w określonym do tego czasie.

Rzeczoznawca nieruchomości jest rzeczoznawcą majątkowym, czyli jak sama nazwa wskazuje zajmuje się on wyceną majątku osób prywatnych i publicznych oraz firm, korporacji i instytucji. W jego kompetencjach leży sporządzanie wyceny zarówno nieruchomości, jak i wszelkich maszyn i urządzeń, które wchodzą w skład tej nieruchomości. Rzeczoznawca nieruchomości ustala cenę nie tylko przedmiotów, które są w prawnym posiadaniu klienta, ale również takie, które stanowią przedmiot ograniczonego prawa własności. Warto przy okazji poszukiwania informacji na temat wyceniania nieruchomości wejść na stronę internetową znajdującą się pod adresem http://www.zfd.com.pl/rzeczoznawca-nieruchomosci. Wiedza na temat rzeczoznawców w przyszłości pozwoli nam bowiem łatwiej radzić sobie ze sprawami związanymi z szeroko pojętymi nieruchomościami.

Jeżeli zatem planujemy kupić dom na kredyt lub lokal o dowolnym przeznaczeniu, rzeczoznawca nieruchomości jest osobą niezbędną. Jego ocena wartości danego miejsca jest kluczowa w przyznaniu przez banku pożyczki na ten cel. Po pomoc rzeczoznawcy możemy się zwrócić do konkretnych instytucji i firm lub szukając konkretnej osoby. Może on bowiem działać na własną rękę, świadcząc usługi wyceny nieruchomości dla wszystkich osób i przedsiębiorstw.

Komentarze wyłączone.