Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy

Jeżeli zastanawialiśmy się kiedyś, czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy, to odpowiedź brzmi: wyceną nieruchomości. Okazuje się jednak, że nie szacuje on ceny wyłącznie gruntu, ale również tego, co na tym gruncie jest, czyli również urządzeń i maszyn, wchodzących w jej skład. Rzeczoznawca nieruchomości pełni dość odpowiedzialny zawód i określa cenę na podstawie wielu skomplikowanych czynników.

Jest powołany do tego, aby określać wartość danego miejsca rzetelnie i zgodnie z prawami rządzącymi w danym kraju i mieście oraz na rynku nieruchomości. Jego ocena powinna być wyrównaniem pomiędzy tym, ile sprzedający chce uzyskać za nieruchomość, a tym, ile kupujący chce wydać na nią pieniędzy. Nie jest to jednak proste. Każdy ma swoje subiektywne zdanie. Rzeczoznawca musi zatem zebrać wszystko razem, obliczyć i wydać stosowny osąd w postaci ceny.

Dlatego też zawód, który pełni nie jest zwykłym zajęciem urzędniczym. Swój tytuł otrzymuje on od Ministra Infrastruktury, co zobowiązuje go do przestrzegania prawa, zasad etyki zawodowej i rzetelności. Chociaż zawód ten kojarzony jest różnie, czasami dość negatywnie, musimy wierzyć, że rzeczoznawca nieruchomości nie ocenia wartości danego przedmiotu według własnych spekulacji, a na podstawie procesów, jakie rządzą w danym miejscu i czasie na rynku oraz przeszłości danego grunty lub budynku, a także jego przyszłości.

Jego ocena jest niezbędna w momencie, gdy staramy się o uzyskanie kredytu na kupno domu lub mieszkania. Posiada on wysokie kompetencje, a jego tytuł świadczy o odbytej praktyce i doświadczeniu.

Komentarze wyłączone.